วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

สนใจ กล็อก 19 (ปืนสวัสดิการกรมการปกครอง)

ปืนสวัสดิการปกครอง สอบถามข้อมูลได้ที่ นายต้นตระการ มีทอง โทร. 0860000438

โครงการจัดหาอาวุธปืนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สวัสดิการอาวุธปืนกรมการปกครอง สอบถามข้อมูลได้ที่ นายต้นตระการ มีทอง โทร.0860000438